Συστήματα Συναγερμών

Προστατέψτε την περιουσία και τους αγαπημένους σας

Κάμερες Ασφαλείας

Επιτηρήστε καίρια σημεία ενδιαφέροντος στην οικία ή στην επιχείρησή σας

Κατέχουμε την απαραίτητη απο τον Νόμο Άδεια Εργασίας Προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής
Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) Κατηγορίας Β’ , όπως ορίζεται απο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αριθ. Πρωτ. Αδείας: 1020/1006112/Γ/1-α